เที่ยวตรัง

 
แพ็คเกจคลับเมดมัลดีฟส์ 4 วัน 3 คืน (สายการบิน ศรีลังกา)
 
 
"มัลดีฟส์เกาะสวรรค์ของคนรักทะเล"
สัมผัสน้ำทะเลใสสวยสีฟ้าครามที่เกาะคานิ มัลดีฟส์
โดยสายการบินศรีลังกา แอร์ไลน์ทุกวัน
ห้องพักแสนเก๋ พร้อมอาหารและเครื่องดื่มไวน์ เบียร์เสิร์ฟไม่อั้นตลอดการพัก
และกิจกรรมต่างๆ ที่จะไม่มีวันทำให้คุณลืม มัลดีฟส์ ได้เลย
 
โปรแกรมทัวร์ : CLUB MED มัลดีฟส์ เกาะคานิ โดยสายการบินศรีลังกา แอร์ไลน์ทุกวัน
กำหนดการเดินทาง : ทุกวัน
ปลายทาง : เกาะคานิ, มัลดีฟส์
ราคาเริ่มต้น : 37,000 บาท/ท่าน*
 
วันแรก
กรุงเทพฯ - สนามบินโคลัมโบ - สนามบินมาเล่, มัลดีฟส์ - เกาะคานิ (CLUB MED)
08.00 น.

Check-in ที่ อาคารขาออกชั้น 4 สายการบินศรีลังกา แอร์ไลน์

10.25 น.
ออกเดินทางโดยสายการบิน Srilankan Airlines เที่ยวบินที่ UL 819 นำท่านเหิรฟ้าสู่เมืองโคลัมโบ ระหว่างเดินทางท่านจะได้รับการบริการอาหารและเครื่องดื่มด้วยความประทับใจจากทางสายการบิน
12.20 น.
เดินทางถึงสนามบินโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา เพื่อเปลี่ยนเครื่องบินในการเดินทางสู่ประเทศ มัลดีฟส์
13.45 น.
ออกเดินทางโดยสายการบิน Srilankan Airlines เที่ยวบินที่ UL 115 นำท่านเหิรฟ้าสู่เมืองมาเล่ ประเทศ มัลดีฟส์
14.40 น.
เดินทางถึงสนามบินมาเล่ย์ สนามบินกลางทะเล ที่มีบรรยากาศที่สวยงาม หลังตรวจเอกสารเป็นที่เรียบร้อย นำท่านลงเรือเร็วเดินทางสู่เกาะ มัลดีฟส์ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที
แล้วเชิญท่านพักผ่อนสาหรับคืนนี้ที่ Club Med Kani, Maldives
19.30 น.
บริการอาหารเย็นในแบบที่ท่านจะประทับใจ พร้อมบริการเครื่องดื่ม เบียร์ และไวน์รสเยี่ยมตลอดการรับประทานอาหารมื้อค่ำ
พักผ่อนตามอิสระ หรือสามารถกินลม ชมบรรยากาศพร้อมเครื่องดื่มเย็นได้ตลอดการพักผ่อน
 
วันที่สอง
เกาะสวรรค์กลางทะเล มัลดีฟส์ - กิจกรรมดาน้าตื้น - กีฬาทางน้ำ
เช้า
อรุณสวัสดิ์ ยามเช้า กลางทะเลที่สวยงาม บริการท่านด้วยอาหารเช้าที่ห้องอาหารของรีสอร์ท
 

อิสระกับกิจกรรมต่างๆมากมายบนเกาะ ที่ท่านเกือบจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่นๆอาทิ ดำน้ำ พายเรือ กิจกรรมอื่นมากมายท่านใช้บริการฟรีโดยไม่มี ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
เที่ยง
บริการท่านด้วยอาหารกลางวัน ในห้องอาหาร ระหว่างรับประทานอาหาร (เบียร์ ไวน์ต่างๆ และน้ำดื่มบริการฟรี)
 
 
กรณีที่ท่านต้องการพักผ่อน หรือการท่องเที่ยวแบบพิเศษ ท่านสามารถเลือกใช้บริการได้เพิ่มเติมที่แผนก Excursion ที่รอให้บริการทัวร์ท่องเที่ยว ตามรูปแบบต่างๆ มากมาย เช่น การนั่งเครื่องชมวิวมุมสูง เพื่อชมความสวยงามของหมู่ต่างๆ ใน มัลดีฟส์ หรือการท่องเที่ยวยังเมืองหลวง มาเลย์ ที่ศูนย์กลางต่างๆ หรือการนั่งเรือดำน้าเพื่อชมความงามของโลกใต้ท้องทะเล เป็นต้น (รายการต่างๆ ไม่รวมในค่าบริการท่านสามารถติดต่อได้ที่ คลับเมดคานิ มัลดีฟส์) สนุกสนานกับคอร์สต่างๆมากมายที่ทาง Club Med เตรียมไว้สาหรับท่านโดยท่านสามารถสอบถามได้โดยตรงกับทางทีมงาน Club Med
 
 
ท่านสามารถ สนุกสนานกับการเล่นเรือใบ โต้คลื้นกับน้าทะเลสีคราม (กรณีที่ท่านไม่ชำนาญ ทาง Club Med มีบริการให้คำแนะนำการใช้ อุปกรณ์ และสอนการเล่นเบื้องต้น โดยไม่คิดค่าบริการ)
เย็น
ค่ำคืนของความสนุกแบบปาร์ตี้ที่ไม่ซ้ำใคร พร้อมอาหารมากมายที่รอท่านให้เลือก และท่านสามารถเลือกเครื่องดื่ม ไวน์แดง ไวน์ขาว หรือเบียร์ ตลอดจนเครื่องดื่มซอฟดริ้งต่างๆ ได้โดยไม่มีค่าใช่จ่าย และไม่จำกัดจำนวนในการให้บริการ
21.30 น.
สนุกกับปาร์ตี้ ดนตรีกิจกรรมยามค่ำคืนในแบบ Club Med ที่บริเวณ ห้องการแสดง (Theater) ท่านสามารถ ชมการแสดงต่างๆ ได้ฟรี ได้ทุกค่ำคืน กับการแสดงที่ไม่ซ้ำกับทีม GO’s ที่มากมายความสามารถ และบริเวณนี้ท่านสามารถเลือกเครื่องที่ท่านชื่นชอบ อาทิ คอคเทลต่างๆ ไวน์แดง ไวน์ขาว เบียร์ หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มากมายกว่า 150 ชนิด ตลอดคืน (บาร์จะปิดบริการประมาณ 01.00 น.)
 
วันที่สาม

เกาะสวรรค์กลางทะเล มัลดีฟส์ - กิจกรรมดาน้ำตื้น - กีฬาทางน้ำ

เช้า
อรุณสวัสดิ์ ยามเช้า กลางทะเลที่สวยงาม บริการท่านด้วยอาหารเช้าที่ห้องอาหารของรีสอร์ท 

อิสระกับกิจกรรมต่างๆมากมายบนเกาะ ที่ท่านเกือบจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่นๆอาทิ ดำน้ำ พายเรือ กิจกรรมอื่นมากมายท่านใช้บริการฟรีโดยไม่มี ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
เที่ยง
บริการท่านด้วยอาหารกลางวัน ในห้องอาหาร ระหว่างรับประทานอาหาร (เบียร์ ไวน์ต่างๆ และน้ำดื่มบริการฟรี)
 
 
 
กรณีที่ท่านต้องการพักผ่อน หรือการท่องเที่ยวแบบพิเศษ ท่านสามารถเลือกใช้บริการได้เพิ่มเติมที่แผนก Excursion ที่รอให้บริการทัวร์ท่องเที่ยว ตามรูปแบบต่างๆ มากมาย เช่น การนั่งเครื่องชมวิวมุมสูง เพื่อชมความสวยงามของหมู่ต่างๆ ใน มัลดีฟส์ หรือการท่องเที่ยวยังเมืองหลวงมาเลย์ที่ศูนย์กลางต่างๆ หรือการนั่งเรือดำน้าเพื่อชมความงามของโลกใต้ท้องทะเล เป็นต้น (รายการต่างๆ ไม่รวมในค่าบริการท่านสามารถติดต่อได้ที่ คลับเมด คานิ มัลดีฟส์) สนุกสนานกับคอร์สต่างๆมากมายที่ทาง Club Med เตรียมไว้สาหรับท่านโดยท่านสามารถสอบถามได้โดยตรงกับทางทีมงาน Club Med
 
 
 
ท่านสามารถ สนุกสนานกับการเล่นเรือใบ โต้คลื้นกับน้ำทะเลสีคราม (กรณีที่ท่านไม่ชำนาญ ทาง คลับเมด มีบริการให้คาแนะนำการใช้ อุปกรณ์ และสอนการเล่นเบื้องต้น โดยไม่คิดค่าบริการ)
เย็น
ค่ำคืนของความสนุกแบบปาร์ตี้ที่ไม่ซ้ำใคร พร้อมอาหารมากมายที่รอท่านให้เลือก และท่านสามารถเลือกเครื่องดื่ม ไวน์แดง ไวน์ขาว หรือเบียร์ ตลอดจนเครื่องดื่มซอฟดริ้งต่างๆ ได้โดยไม่มีค่าใช่จ่าย และไม่จำกัดจำนวนในการให้บริการ
21.30 น.
สนุกกับปาร์ตี้ ดนตรีกิจกรรมยามค่าคืนในแบบ Club Med ที่บริเวณ ห้องการแสดง (Theater) ท่านสามารถ ชมการแสดงต่างๆ ได้ฟรี ได้ทุกค่ำคืน กับการแสดงที่ไม่ซ้ำกับทีม GO’s ที่มากมายความสามารถ และบริเวณนี้ท่านสามารถเลือกเครื่องที่ท่านชื่นชอบ อาทิ คอคเทลต่างๆ ไวน์แดง ไวน์ขาว เบียร์ หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มากมายกว่า 150 ชนิด ตลอดคืน (บาร์จะปิดบริการประมาณ 01.00 น.)
 
วันที่สี่
คานิ Club Med – สนามบินมาเล่ มัลดีฟส์ - สนามบินโคลัมโบ - กรุงเทพฯ
เช้า
อรุณสวัสดิ์ ยามเช้า กลางทะเลที่สวยงาม บริการท่านด้วยอาหารเช้าที่ห้องอาหารของรีสอร์ท
พักผ่อนสบายกับหาดทรายขาว รอบๆ ที่พักของท่าน หรือท่านสามารถออกเดินชมความสวยงามของเกาะได้โดยรอบ หรือหากท่านยังสนุกไม่เต็มอิ่มกับกิจกรรมอื่นๆที่เหลืออีกมายมาย ท่านสามารถร่วมกิจกรรมได้ตามอัธยาศัย หรือออกดำน้ำตื่นรอบที่พัก หรือกีฬาทางทะเลที่ทาง คลับเมด เตรียมไว้มากมาย
11.00 น. เก็บสัมภาระเพื่อทำการ Check-out ทาง คลับเมด มีบริการ ห้องอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้า สามารถติดต่อได้ที่เคานต์เคอร์รีเซฟชั่น หลังจาก ทำการ Check-out แล้ว ท่านยังสามารถใช้บริการและ ร่วมกิจกรรมใน คลับ
เมด ได้ตามอัธยาศัย ในกรณีที่ต้องการ เก็บห้อง สำหรับ Late Check-out ขอแนะนำให้ติดต่อที่ เคานต์เคอร์รีเซฟชั่นโดยต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมประมาณห้องละ 750 รูเฟีย (ประมาณ 2,500 บาท) ทั้งนี้ทั้งนั้นขื้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่ว่างในขณะนั้น
12.15 น.
บริการท่านด้วยอาหารกลางวัน แบบหลากหลายภายในห้องอาหาร ระหว่างรับประทานอาหาร
(เบียร์และน้้ำดื่มบริการฟรี)

สนุกสนานกับคอร์สต่างๆมากมายที่ทาง Club Med เตรียมไว้สำหรับท่านโดยท่านสามารถสอบถามได้โดยตรงกับทางทีมงาน Club Med
 

พักผ่อนตามอัธยาศัย
เย็น
ออกเดินทางโดยสายการบิน UL104 สู่เมืองโคลัมโบและ UL886 เดินทางสู่สนามสุวรรณภูมิ
22.10 น.
คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ
06.25 น.
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ ด้วยความประทับใจ
 
อัตราค่าบริการ: (จองภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2557) เดินทางวันที่ 18 เมษายน 2557 - 31 ตุลาคม 2557 
 
Type ห้องพัก

ผู้ใหญ่ (พักคู่)

Superior Room
37,000 บาท
Beach Villa
49,600 บาท
Lagoon Suite
67,800 บาท